Universes in Universe - Mundos del Arte

2ª Trienal Echigo-Tsumari
20 de julio - 7 de septiembre 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Recorrido

Recorrido fotográfico: Kawanishi


 

Ritsuko Taho

Ritsuko Taho

James Turrell

James Turrell

Kazunari Nitta

Kazunari Nitta

Echigo-Tsumari / 2003 / RecorridoMatsudai Matsunoyama Nakasato Tokamachi Tsunan