Universes in Universe - Worlds of Art

2nd Echigo-Tsumari Triennial
20 July - 7 September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo Tour

Photo Tour: Tsunan


 

Kim Koohan

Kim Koohan

Cai Guo - Qiang

Cai Guo - Qiang

Kiki Smith

Kiki Smith

Stefan Banz

Stefan Banz

 

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo TourKawanishi Matsudai Matsunoyama Nakasato Tokamachi