Universes in Universe - Mundos del Arte

2ª Trienal Echigo-Tsumari
20 de julio - 7 de septiembre 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Recorrido / Matsudai

Yayoi Kusama (Japón)

Yayoi Kusama

Floreciendo en Tsumari, 2003

© Foto: Organizador, S. Anzai