Universes in Universe - Worlds of Art

2nd Echigo-Tsumari Triennial
20 July - 7 September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo Tour

Photo Tour: Kawanishi


 

Ritsuko Taho

Ritsuko Taho

James Turrell

James Turrell

Kazunari Nitta

Kazunari Nitta

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo TourMatsudai Matsunoyama Nakasato Tokamachi Tsunan