Universes in Universe - Worlds of Art

2nd Echigo-Tsumari Triennial
20 July - 7 September 2003

Echigo-Tsumari / 2003

Tour

Photo Tour


 

Artworks in 6 districts of the Echigo-Tsumari Region

Kawanishi

Matsudai

Matsunoyama

Nakasato

Tokamachi

Tsunan

 

Echigo-Tsumari / 2003Kawanishi Matsudai Matsunoyama Nakasato Tokamachi Tsunan